Teacher_UZB

Teacher_UZB

QADIMDA VAQT O’lCHOVI

Vaqtni aniqlashda qadimgi yunonistonda dastlab quyosh soatlaridan foydalanishgan. Bu soatlar insoniyat tarixidagi birinchi soat edi. Ular 4000 yil ilgari ishlatilagan. Bunda vaqt, tik turgan... Read more »

Xenxo Smart-Ring (Aqilli uzuk)

Xenxo Smart-Ring kundalik ehtiyojlar va jihozlarni bitta oqilona dizaynda birlashtirdi. Smartfonlardan tortib, kredit kartalarigacha bu uzuk barchasini boshqarishi mumkin. Xenxo yordamida siz hatto smartfoningiz... Read more »

#10 Fransuz tilida gapirishni o’rganamiz!

10-dars. Son: treize – o’n uchquatorze – o’n to’rtquinze – o’n beshseize – o’n oltidix-sept – o’n yettidix-huit – o’n sakkizdix-neuf – o’n to’qqizvingt... Read more »

#9 Fransuz tilida gapirishni o’rganamiz!

9-dars. Comment vous avez passé le week-end ? – Dam olish kunlarini qanday o’tkazdingiz?Comment vous avez passé le dimanche ? – Yakshanbani qanday o’tkazdingiz?Il... Read more »

#8 Fransuz tilida gapirishni o’rganamiz!

8-dars. FE’LLAR: Vouloir – xohlamoq, istamoq Je veux – men xohlaymanTu veux – sen xohlaysanIl / Elle veut – u xohlaydiNous voulons – biz... Read more »

#7 Fransuz tilida gapirishni o’rganamiz!

7-dars OLMOSH: Kim ?Kimni ?Kimga ?Urg’u ostida yoki predlog bilanJe  MeMeMoiTu  TeTeToiIl  LeLuiLuiElle  LaLuiElleNous  NousNousNousVous  VousVousVousIls  LesLeurEuxEllesLesLeurElles Montrer – ko’rsatmoqJe te montre – men senga ko’rsatyapmanTu me... Read more »

#6 Fransuz tilida gapirishni o’rganamiz!

6-dars OLMOSH: Kim ?Kimni ?Kimga ?Urg’u ostida yoki predlog bilanJe  MeMe Tu  TeTe Il  LeLui Elle  LaLui Nous  NousNous Vous  VousVous Ils  LesLeur Elles  LesLeur  Je t’aime – Men seni yaxshi ko’ramanTu m’aimes –... Read more »

#5 Fransuz tilida gapirishni o’rganamiz!

5-dars JENSKIY RODDAGI OTLAR: -tion-ture-euse Situation - vaziyatProvocation – provokatsiya, ig’vogarlikRévolution - revolutsiyaNature - tabiatLittérature – dabiyot FE’LLAR: être – bo’lmoq, bor bo’lmoqJe suis... Read more »

#4 Fransuz tilida gapirishni o’rganamiz!

4- dars O’zimiz haqimizda gapiramiz: Je suis actrice – Men aktrisaman Je suis acteur  - Men aktyorman Je suis réalisatrice – Men rejissyorman (jenskiy... Read more »

#3 Fransuz tilida gapirishni o’rganamiz!

3-dars. ?+-Zamon Je vais parler  Tu vas parler   Il / Elle va parler  Nous allons  parler Vous allez parler  Ils / Elles vont parler  Je... Read more »