#4 Fransuz tilida gapirishni o’rganamiz! | Teacheruzb.uz

#4 Fransuz tilida gapirishni o’rganamiz!

4- dars

O’zimiz haqimizda gapiramiz:

Je suis actrice – Men aktrisaman

Je suis acteur  – Men aktyorman

Je suis réalisatrice – Men rejissyorman (jenskiy rod)

Je suis réalisateur – Men rejissyorman (mujskoy rod)

Je suis écrivain – Men yozuvchiman

Je suis poète – Men shoirman

Je suis comédien – Men aktyorman

étudier – o’rganmoq

étudiant – talaba

étudiante – talaba qiz

appeler – nomlamoq, atamoq

Je m’appelle – mening ismim

Tu t’appelles – sening isming

Vous vous appelez – sizning ismingiz

Il / Elle s’appelle – uning ismi

Habiter – yashamoq

Je habite – J’habite – men yashayman

J’habite Tachkent – J’habite à Tachkent – Men Toshkentda yashayman

Comment vous appelez-vous? – Ismingiz nima?

Où vous habitez? – Siz qayerda yashaysiz?

Où vous travaillez? – Siz qayerda ishlaysiz?

Qu’est-ce que vous faites? – Siz nima bilan shug’ullanasiz?

Je travaille au théâtre – Men teatrda ishlayman

J’écris et réalise un film – Men yozaman va kino suratga olaman

C’est une profession très intéressante ! – Bu juda qiziq kasb!

Qu’est-ce que vous aimez faire? – Nima bilan shug’ullanishni yaxshi ko’rasiz?

Qu’est-ce que vous écrivez? – Siz nima yozasiz?

J’écris des livres – Men kitob yozaman

Bonjour mes amis! – Hayrli kun, do’stlar!

O’qish qoidasi:
AU- «О’»

De – …dan

Je suis de Tachkent – Men Toshkentdanman

J’habite en Ouzbekistan – Men O’zbekistonda yashayman

OT:

“siya” bilan tugagan so’zlar fransuz tilida “tion” bo’lib o’zgaradi:

realizatsiya – réalisation

asatastsiya –association

 Aniq artiklNoaniq artikl
Birlik mujskoy rodLe livre J’aime le livre Menga bu kitob yoqadiUn livre J’aime un livre Men bir kitobni yoqtiraman
Birlik jenskiyy rodLa femmeUne femme  
Ko’plikLes livres J’aime les livres Menga bu kitoblar yoqadiDes livres J’aime des livres Menga  kitoblar yoqadi

SO’ROQ SO’ZLAR :

Quel / Quels ? – Qanday? (m.r.)
Quelle / Quelles ? – Qanday? (j.r.)

FE’LLAR:

écrire – yozmoq
J’écris – men yozyapman
Tu écris – sen yozyapsan
Il / Elle écrit – u yozyapti
Nous écrivons – biz yozyapmiz
Vous écrivez – siz yozyapsiz
Ils / Elles écrivent – ular yozyaptilar
J’ai écrit – men yozdim
Tu as écrit – sen yozding
Il / Elle a écrit – yozdi
Nous avons écrit – biz yozdik
Vous avez écrit – siz yozdingiz
Ils / Elles ont écrit – ular yozdilar
Quel livre ? – Qanday kitob?
Quels livres ? – Qanday kitoblar?
Quelle femme ? – Qanday ayol?
Quelles femmes ? – Qanday ayollar?
Quel livre tu écris? – Sen qanday kitob yozyapsan?
Roman fantastique – fanatastik roman
Science-fiction – ilmiy -fanatstika
Roman – roman
J’ai écrit un roman – Men roman yozdim
Qui a écrit le roman? – Bu romanni kim yozdi?
Il a écrit le roman – bu romanni u yozdi

Dormir – uxlamoq
Lire – o’qimoq

Je lis – men o’qiyapman Nous lisons – biz o’qiyapmiz
Tu lis – sen o’qiyapsan Vous lisez – siz o’qiyapsiz
Il / Elle lit – u o’qiyapti Ils / Elles lisent – ular o’qiyaptilar    

J’ai lu – men o’qidim
Tu as lu – sen o’qiding
Il / Elle a lu – u o’qidi
Nous avons lu – biz o’qidik
Vous avez lu – siz o’qidingiz
Ils / Elles ont lu – ular o’qidilar

Vous aimez lire? – Siz o’qishni yoqtirasizmi?
Oui, j’aime lire. – Ha, men o’qishni yaxshi ko’raman.
Qu’est-ce que vous aimez lire? – Nimani o’qishni yoqtirasiz?
Quel livre? – Qanday kitobni?
J’aime lire les livres sur les petits enfants. – Kichkina bolalar haqidagi kitoblarni o’qishni yaxshi ko’raman.
Vous aimez la musique? – Siz musiqani yaxshi ko’rasizmi?
Quelle musique vous aimez? – Sizga qanday musiqa yoqadi?
J’aime la musique rock. – menga rok-musiqa yoqadi.
Où vous aimez danser? – Qayerda raqsga tushishi yoqtirasiz ?
Vous étudiez la dance? – Raqsga tushishni o’rganasizmi?
Oui, j’étudie la dance. – Ha, men raqsga tushishni o’rganaman.
Tu écris des livres de science-fiction. – Sen ilmiy-fantastik kitoblar yozasan.
Et quels livres tu lis? – Qanday kitoblarni o’qiysan?
Je lis des livres science-fiction et des romans policiers. – Men ilmiy-fantastik va detektiv kitoblarni o’qiyman.
Le temps libre – bo’sh vaqt
Quand j’ai le temps libre je chante partout. – Men bo’sh vaqtimda doim kuylayman
Quand j’ai le temps libre j’aime regarder des films. – Men bo’sh vaqtimda kino ko’rishni yoqtiraman
Télévision, télé – televideniya
Vous aimez voyager? – Sayohat qilishni yoqtirasizmi?
Oui, j’aime voyager. – Ha, men sayohat qilishni yoqtiraman.
Et où vous aimez voyager? – Sizga qayerga borish yoqadi?
J’aime voyager partout. – Men hamma joyda sayohat qilishni yoqtiraman.
Pays (un pays, le pays, les pays) – davlat
Quels pays tu as visité? – Sen qaysi davlatlarda bo’lgansan?
J’ai visité France, Italie, Grande Bretagne, Espagne, Chine.
Une ville – shahar
Quelle ville vous aimez? – Sizga qaysi shahar yoqadi?
J’aime Paris.
Pourquoi? – Nima uchun?         
Parce que – Chunki
C’est – Bu …dir
J’aime Paris parce que c’est une belle ville. – Men Parijni yoqtiraman, chunki bu chiroyli shahar.
C’est un bon livre. – Bu yaxshi kitob.

PARAMETRLAR – BUTUN, QISM , INKOR:

Odamlar haqida :Vaqt haqida:
Tout le monde – hamma, barcha
Quelqu’un – kimdir
Personne – hech kim
Toujours – har doim
Parfois – ba’zan
Jamais – hech qacho
Predmetlar haqida:Makon haqida:
Tout – hamma yoq, hamma narsa
Quelque chose – nimadir
rien – hech nima
Partout – hamma yerda
Quelque part – qayerdadir
Nulle part – hech qayerda  
Tout le monde aime voyager – Barcha sayohat qilishni yoqtiradi
Il n’aime personne – U hech kimni yaxshi ko’rmaydi
Je ne regrette rien – Men hech narsaga afsus qilmayman

About the Author: Sheraliyev Shaxzod

You might like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tilni tanlang »
//graizoah.com/afu.php?zoneid=3403792