#6 Fransuz tilida gapirishni o’rganamiz! | Teacheruzb.uz

#6 Fransuz tilida gapirishni o’rganamiz!

6-dars

OLMOSH:

Kim ?Kimni ?Kimga ?Urg’u ostida yoki predlog bilan
Je  MeMe 
Tu  TeTe 
Il  LeLui 
Elle  LaLui 
Nous  NousNous 
Vous  VousVous 
Ils  LesLeur 
Elles  LesLeur 
Je t’aime – Men seni yaxshi ko’raman
Tu m’aimes – Sen meni yaxshi ko’rasan
Je t’écoute – Men seni eshityapman
Tu m’écoutes – Sen meni eshityapsan
Nous vous écoutons – Biz sizni eshityapmiz
Vous nous écoutez – Siz bizni eshityapsiz

FE’LLAR:

voire – ko’rmoq

Je vois – men ko’ryapman
Tu vois – sen ko’ryapsan
Il / Elle voit – u ko’ryapti
Nous voyons – biz ko’ryapmiz
Vous voyez – siz ko’ryapsiz
Ils / Elles voient – ular ko’rishyapti
J’ai vu – men ko’rdim
Tu as vu – sen ko’rding
Il / Elle a vu – u ko’rdi
Nous avons vu – biz ko’rdik
Vous avez vu – siz ko’rdingiz
Ils / Elles ont vu – ular ko’rdilar

Je te vois – men seni ko’ryapman
Tu me vois – sen meni ko’ryapsan
Je la vois – men uni ko’ryapman
Elle me voit – u meni ko’ryapti
Je t’ai vu – men seni ko’rdim
Tu m’as vu – sen meni ko’rding
Tu m’as déjà vu – sen meni allaqachon ko’rgansan
Je ne te vois pas – men seni ko’rmayapman
Je ne t’ai pas vu – men seni ko’rmadim

BOG’LOVCHILAR :

Mais – lekin
Et – va
Ou – yoki
Si – agar
Adulte – voyaga yetgan
Pour les adultes – kattalar uchun
Peut être – ehtimol
Malade – bemor
Tomber malade – kasallanmoq
Maladie – kasallik
Triste – g’amgin
Heureux / Heureuse – baxtli
Malheureux / Malheureuse – baxtsiz
Qui cherche, trouve – izlagan imkon topar
Qui ne travaille pas, ne mange pas – ishlagan tishlaydi
Cherchez la femme! – Ayolni qidiring !
À la guerre comme à la guerre – Ueushda turish yo’q
C’est la vie – Buni hayot derlar !
Il faut – kerak
Comme il faut – keragidek, – dagidek

About the Author: Sheraliyev Shaxzod

You might like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tilni tanlang »
//graizoah.com/afu.php?zoneid=3403792