Recent Posts

Google haqida siz bilmagan ma’lumotlar!

Hozirgi kunda Google qidiruv tizimidan foydalanmagan inson bo'lmasa kerak. Hech o'ylab ko'rganmisiz Google qachon yaratilgan? kim yaratgan? v.h......

Youtube da ilk VIDEO.

Youtube asoschisi. Jawed Karim 1979-yil 28-oktabrda tug’ulgan German-Amerikalik internet-tadbirkor, hamda, YouTube asoschisi. U YouTube sahifasiga video yozuv yuklagan birinchi odam...

Hosting nima?

Hozirda turli xildagi internet saytlari mavjud bu saytlar qaysidir serverda joylashgan bo‘ladi. Sayt va unga bog‘liq fayllar (rasm,...

#11 Fransuz tilida gapirishni o’rganamiz!

11-dars. FE’LLAR: Devoir – majbur bo’lmoqJe dois –  men majburmanTu dois – sen majbursanIl / Elle doit –...

#10 Fransuz tilida gapirishni o’rganamiz!

10-dars. Son: treize – o’n uchquatorze – o’n to’rtquinze – o’n beshseize – o’n oltidix-sept – o’n yettidix-huit...

#9 Fransuz tilida gapirishni o’rganamiz!

9-dars. Comment vous avez passé le week-end ? – Dam olish kunlarini qanday o’tkazdingiz?Comment vous avez passé le...

#8 Fransuz tilida gapirishni o’rganamiz!

8-dars. FE’LLAR: Vouloir – xohlamoq, istamoq Je veux – men xohlaymanTu veux – sen xohlaysanIl / Elle veut...

#7 Fransuz tilida gapirishni o’rganamiz!

7-dars OLMOSH: Kim ?Kimni ?Kimga ?Urg’u ostida yoki predlog bilanJe  MeMeMoiTu  TeTeToiIl  LeLuiLuiElle  LaLuiElleNous  NousNousNousVous  VousVousVousIls  LesLeurEuxEllesLesLeurElles Montrer – ko’rsatmoqJe te...

#6 Fransuz tilida gapirishni o’rganamiz!

6-dars OLMOSH: Kim ?Kimni ?Kimga ?Urg’u ostida yoki predlog bilanJe  MeMe Tu  TeTe Il  LeLui Elle  LaLui Nous  NousNous Vous  VousVous Ils  LesLeur Elles  LesLeur  Je t’aime –...

#5 Fransuz tilida gapirishni o’rganamiz!

5-dars JENSKIY RODDAGI OTLAR: -tion-ture-euse Situation - vaziyatProvocation – provokatsiya, ig’vogarlikRévolution - revolutsiyaNature - tabiatLittérature – dabiyot FE’LLAR:...
Tilni tanlang »
//graizoah.com/afu.php?zoneid=3403792