Fransuz tilida gaplashamiz!

1-Dars.

2-Dars.

3-Dars.

4-Dars.

5-Dars.

6-Dars.

7-Dars.

8-Dars.

9-Dars.

10-Dars.

11-Dars.

12-Dars.

13-Dars.

14-Dars.

15-Dars.

16-Dars.

17-Dars.

18-Dars.

19-Dars.